Een mooi artikel in het Friesch Dagblad over “onze” Simon.