Zomervakantie

JULI – Een zonnige groet uit Minnertsga. Op 11 juli hebben we ons seizoen afgesloten met een gezellige avond in MFA De Doarpsfinne. Maandagavond 29 augustus beginnen wij weer met repeteren.