Het koor

Wekelijks wordt er op maandagavond van 20:00 uur tot 22:00 uur met veel enthousiasme en inzet gerepeteerd in MFA De Doarpsfinne, in Minnertsga. Het repertoire bestaat o.a uit een mix van ballads, pop- en musical muziek en wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe nummers. Tijdens een optreden wordt er uit het hoofd gezongen zodat er voldoende gelegenheid is om er swingend bij te staan. Lid worden van Different Sound kan vanaf 15-jarige leeftijd indien er plaatsen vacant zijn. Heb je belangstelling om een repetitie bij te wonen, neem dan contact op met de secretaris.

Even voorstellen

Eerste Alten

Wilma Kamstra, Sippie Tolsma, Evelien Spek, Joke Pars, Arina Oud, Afke Dijkstra. Margreet Pieksma (staat niet op de foto)

Eerste Sopranen

Jettie Rooswinkel, Romy Groenewoud, Petra Bouma, Marijke Bloembergen en Emily Velberg (staan niet op de foto).

Tweede Alten

Hansje van Houten, Geke Terpstra, Jenny Nagel, Titia Lindeboom, Sandra v/d Meer en Brigitta Bruinsma (staan niet op de foto).

Tweede Sopranen

Jannie Hiemstra, Sandra de Vries, Angela Bouma, Pietsje Wateler, Trienke Spoelstra, Jacqueline Bijmold, Gerrie van der Graaf, Alice Portier (staat niet op de foto).

De dirigent

Different Sound staat onder leiding van Simon Bouma. Simon is een geboren en getogen Harlinger. Al op jonge leeftijd kreeg hij zijn eerste orgellessen. Later studeerde hij orgel bij Jos van der Kooy aan het conservatorium te Alkmaar waar hij in 2000 afstudeerde. Al in het beginstadium van zijn conservatoriumstudie nam hij de vakken piano, zang en koordirectie als bijvakken en volgde diverse masterclasses. Daarnaast studeerde hij kerkmuziek en improvisatie. Zijn visie “koor zingen is samendoen”.

Het bestuur:

Voorzitter: Romy Groenewoud Secretaris: Titia Lindeboom Penningmeester: Arina Oud

Algemene leden: Sandra v/d Meer, Pietsje Wateler